Информація про сайт

 

Дипломний проект на тему:
Розробка та створення інтелектуальної системи дистанційного навчання у вигляді Web-сторінки
«Периферійні пристрої»

 

Виконав: 
студент групи К-1-11 Павлоградського технікуму Державного ВНЗ "НГУ"
Смотров В.А.
 
 
Керівник дипломного проекту:
викладач спецдисциплін спеціальності ОКСМ: Кондратова О.Л. 

 

Матеріали для підручника взяті з методичного комплексу викладача дисципліни "Периферійні пристрої" Демченко О.В. 

 

Рекомендована література:

Базова:

  1. Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки. – К.: Політехніка НТУУ «КПІ», 2005. – 340 с.
  2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– 304 с.
  3. Глушаков С.В, Сурядний А.С. Персональний комп’ютер. - Харків: Фоліо, 2006.
  4. Редько М.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – Вінниця: Нова книга, 2007.

Допоміжна:

  1. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 1072 с.: ил.
  2. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2005.
  3. Скотт М. Модернизация и ремонт ПК. - М.: Вильямс, 2003.

 

Інформаційні ресурси:

1.     http://inter.ptngu.com/головна/оксм. Електронний підручник з дисципліни «Периферійні пристрої» у вигляді Web-сторінки.

2.     http://uk.wikipedia.org/wiki. Периферійні пристрої.

3.     http://www.victoria.lviv.ua/html/oit/html. Периферійні пристрої.