Самостійна робота 8

Інструкція до самостійної роботи № 8

Тема: Характеристики оптичних дисків і дисководів CD

 

Студенти  повинні знати:

 • правила зберігання, записування і зчитування даних;
 • структуру даних на оптичному диску;
 • характеристики оптичних дисків та дисководів;
 • основні параметри приводів.

 

Студенти  повинні вміти:

 • проводити дослідження роботи накопичувачів на оптичних дисках;
 • проводити підключення оптичного приводу до комп’ютера;
 • використовувати програмне забезпечення для запису інформації на оптичний диск;
 • використовувати оптичні дисководи.

 

План

   1. Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.237-244
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.133-147

    2. Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.
 3. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

1.Для чого призначені накопичувачі на оптичних дисках?

2.Які основні блоки входять до складу оптичного приводу?

3.Яким чином здійснюється запис інформації на оптичний диск CD-R?

4. Яким чином здійснюється запис інформації на оптичний диск CD-RW?

5.Яким чином здійснюється читання інформації з оптичного диска?

6.Як необхідно користуватись місцевим пультом керування CD-ROM?

7. Яким чином представляється цифрова  інформація на носії.

 

Теоретичний матеріал

ФІЗИЧНИЙ ПРИСТРІЙ CD-ROM DRIVE

Типовий пристрій накопичувача приведений на рис.1

Рис. 1 Конструкція накопичувача

Конструкція накопичувача включає:

 • Корпус.
 • Контейнер. Механізм завантаження дисків в накопичувач.
 • Привід диска. Обертає диск з певною швидкістю.
 • Серводвигун. Пересуває каретку з дзеркалом, що відображає, до заданої доріжки на диску.
 • Напівпровідниковий лазер. Генерує інфрачервоний промінь, який потрапляє на дзеркало, що відображає.
 • Лінза. Фокусує і направляє відбитий промінь на фотодатчик.
 • Фотодатчик. Перетворює отримані світлові сигнали в електричні імпульси.
 • Мікропроцесор. Отримані імпульси від фотодатчика декодує і передає їх комп'ютеру для подальшої обробки.

Зчитування інформації з диску відбувається наступним чином: лазер генерує інфрачервоний промінь, який відбиваючись від дзеркала потрапляє на поверхню диска. За рахунок того, що поверхня диска є доріжками з штрихами і пропусками, те віддзеркалення від його поверхні буде не однаковим. Потрапляючи на штрих,

промінь буде розсіяний, потрапляючи на чисте місце - промінь буде відбитий. Відбитий промінь сфокусований лінзою відбивається від дзеркала і через розділову призму потрапляє у фотодатчик. Ним реєструються зміни інтенсивності відбитого інфрачервоного променя і перетворюються в електричні сигнали. Потім ці електричні сигнали декодуються спеціальним мікропроцесором

ПІДКЛЮЧЕННЯ

 • Вимкніть ПК і відключіть всі дроти живлення.
 • Зніміть кришку системного блоку згідно з інструкцією до ПК.
 • Встановіть режим роботи приводу CD-ROM, скористувавшись наступним розділом.
 • Знайдіть порожню нішу, завантажте CD-ROM у відсік і закріпіть пристрій, використавши 4 гвинти.
 • Підключіть кабель живлення до CD-ROM.

УВАГА: Призначення провідників в кабелі живлення повинне бути таким же, як на рисунку 2.

 • Підключіть E-IDE кабель (40-жильний) до CDROM згідно з описом в наступному розділі.
 • Підключіть звуковий кабель від роз'єму Аналогове Аудіо на задній панелі вашого CD-ROM до звукової карти, якщо вона встановлена на вашій системі.

УВАГА: Канал R зазвичай червоного кольору.

 • Встановіть назад кришку системного блоку і підключіть дрот живлення.
 • Встановлення перемички Master/Slave

На задній панелі вашого CD-ROM приводу з три парі перемичок: MA (Master), SL (Slave) і CS (CSEL). Рис. 2 показує місце положення перемичок.

Рис. 2 Задня панель CD-ROM приводу

Перемичка Master/Slave використовується для установки CD-ROM

приводу в режим Master і Slave приводу.

Рис. 3 Встановлення приводу у режим Master або Slave

УВАГА: Не використовуйте дві перемички для встановлення режимів Master і Slave одночасно.

Підключення до Primary/Secondary IDE порту.

У більшості ПК систем твердий диск буде підключений до Primary IDE порту і працювати в режимі Master пристрою для завантаження операційної системи. CD-ROM привід повинний бути встановлений в режим Slave приводу, якщо необхідно підключити CD-ROM до того ж IDE порту, що і жорсткий диск. У деяких ситуаціях може знадобитися підключити CD-ROM до Secondary IDE порту, якщо порт Primary IDE зайнятий. У такій конфігурації CD-ROM привід може бути встановлений в режим Master, якщо ніякий інший пристрій, підключений до порту Secondary IDE, не працює в даному режимі. У іншому випадку СD-ROM привід повинен бути встановлений в Slave режим, якщо Master пристрій вже існує. Рис.3 показує установку і підключення CD-ROM до Primary IDE

або Secondary IDE порту. Таблиця 1 ілюструє конфігурацію CD-ROM, якщо необхідно використовувати Secondary IDE порт.

                                               Рис.4

 

  

Рис.5