Самостійна робота 7

Інструкція до самостійної роботи № 7

Тема: Експлуатація та обслуговування твердих магнітних дисків

 

Студенти  повинні знати:

 • класифікацію пристроїв зовнішньої пам’яті;
 • характеристики твердих дисків;
 • структуру, склад та принципи функціонування накопичувачів на твердих магнітних дисках.

 

Студенти  повинні вміти:

 • проводити дослідження роботи накопичувачів на твердих магнітних дисках;
 • працювати за допомогою  сигналу „зміна дискети” на гнучкому трьохдюймовому диску;
 • робити розрахунки параметрів НГМД.

 

План

   1. Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.225-227
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.112-129

    2. Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.
 3.  Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

 1. Для чого призначені накопичувачі на твердих магнітних дисках (НТМД)?
 2. Які основні блоки входять до складу НТМД ?
 3. Яким чином здійснюється запис інформації на магнітних диск?
 4. Яким чином здійснюється читання інформаціїз магнітного диска?
 5. У чому полягає відмінність перпендикулярного методу запису інформації від поздовжнього?
 6. В чому полягає експлуатація й обслуговування твердих дисків.

 

Теоретичний матеріал

 

Експлуатація й обслуговування твердих дисків

Після установки розбивки і форматування накопичувачів вони також мають потребу в постійному своєчасному обслуговуванні. Як правило, таке обслуговування не стосується технічних подробиць, тому що виробники гарантують 5-10 літню роботу без єдиного профілактичного втручання в механіку або електронні схеми. Воно полягає в забезпеченні цілісності і стабільності файлової системи, що досягається програмним способом за допомогою системних утиліт, що входять або до складу ОС, або поставлється третіми виробниками. У MS-DOS орієнтованих системах (MS-DOS, Windows 95-98, PC-DOS, DR-DOS, Novell DOS) такими профілактичними мірами є перевірка логічної цілісності файлової системи і фізичної цілісності накопичувача. Логічна цілісність файлової системи має на увазі правильність записів у таких структурах як Master Boot record, Partition Table, File Allocation table і Directories/Folders. До перевірки фізичної цілісності можна віднести перевірку на наявність т.зв. "поганих" блоків даних, що мають фізичні ушкодження і, що приводять до помилок читання/запису. До складу ОС MSDOS 6.x-7.x входять утиліти chkdsk і scandisk, що здійснює перевірку і корекцію помилок файлової системи. За допомогою chkdsk, також, можна довідатися розмір кластера, обсяги простору зайнятого файлами, каталогами і вільним простором. В ОС Windows 95 маються аналогічні версії цих утиліт. Одним з найвідоміших комплектів по обслуговуванню дисків від третіх фірм є пакет програм - Norton Utilities компанії Symantec. До складу утиліт входять, зокрема, Norton Diagnostics, Norton Disk Doctor, Speed Disk, Image, Disk Editor, UnErase Wizard для ОС MS-DOS, Windows 95 і Windows NT. Norton Diagnostics - виконує перевірку усіх вузлів комп'ютера, у тому числі і твердому диску, допомагаючи виявити причини збоїв і довідатися багато характеристик

встановленого устаткування. Disk Editor - служить для "ручного" редагування секторів твердих дисків. Speed Disk - програма, що усуває фрагментацію файлової системи (доповнює системну утиліту defrag, що входить до складу MS-DOS і Windows 95). Norton Disk Doctor - програма, аналогічна scandisk в ОС MS-DOS і Windows 95, але вона має можливості, що декілька більш розвинені. UnErase Wizard - утиліта відновлення вилучених файлів. Image - утиліта, призначена для

збереження образа основних керуючих структур файлової системи на овнішньому носії, що може бути використаний для їхнього відновлення у випадку збоїв або ушкоджень. Існують цілком русифіковані версії всіх перерахованих утиліт.

Дійсною знахідкою може стати програма PartitionMagic фірми PowerQuest. Ця унікальна програма дозволяє змінювати розміри, переміщати і перетворювати розділи твердого диска, не порушуючи цілісності файлової системи і даних! Програма дозволяє в лічені хвилини розбити великий розділ на логічні диски, об'єднати диски або розділи, збільшивши ефективність використання (маються на увазі втрати через великий розмір кластерів) файловою системою дискового простору. Однак, існуючи в даний час версії даної утиліти не вільні від ряду

прикрих помилок і не однаково добре можуть працювати з накопичувачами малого і великого обсягів. Тому, поки рано рекомендувати її як надійний засіб і не слід застосовувати для накопичувачів, що містять інформацію підвищеної важливості. Крім перерахованих вище утиліт варто звернути увагу на програми, що поставлятися в складі стандартного постачання накопичувачів фірмами виробниками.