Самостійна робота 4

Інструкція до самостійної роботи № 4

Тема:Архітектура процесорів та мікропроцесорів

 

Студенти  повинні знати:

 • склад системного блока та системної плати;
 • характеристики процесорів різних поколінь;
 • архітектуру процесорів різних поколінь;

 

Студенти  повинні вміти:

 • обґрунтовувати характеристики процесорів різних архітектур;
 • порівнювати характеристики процесорів;
 • визначати типи процесорів різних архітектур.

 

План

 

1 Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.127-136
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.83-94

2 Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

1. Які компоненти входять до сuстемного блока?

2. Які складові входять до cuстемної плати?

3. Які головні відмінності між процесорами Iпtel 8086 та Iпtel  80286?

4. З якою метою у процесорі запроваджено розширення ММХ?

5. Назвіть головні відмінності між процесорами Peпtium та PeпtiumPro.

6. Що означає термін зондовий режим?

7. З якого процесора розпочинається шосте покоління процесорів фірми Iпtel?

8. У чому полягає суть архітектури процесора Репtіum ІV?

9. У чому полягає суть мікроархітектури NеtВиrst?

10. Яка розрядність зовнішньої шини даних у процесорі і860?

11. Як організована робота пам'яті у МП і860?