Самостійна робота 3

Інструкція до самостійної роботи № 3

Тема: Системні ресурси комп’ютера

 

Студенти повинні знати:

 • складові системних ресурсів ПЕОМ;
 • систему тестування POST;
 • складові системи BІOS.

 

Студенти  повинні вміти:

 • проводити дослідження роботи контроллерів різних типів;
 • використовувати стандарти підключення пристроїв;
 • визначати роз’єми  материнської плати для підключення зовнішніх пристроїв.

 

План

 

1 Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.165-171
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005. – с.70-74

2 Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

 1. З чого складаються системні ресурси ПЕОМ?
 2. Поясніть значення терміну BІOS.
 3. 3 яких складових частин складається BІOS?
 4. Як розпочинається робота ПЕОМ після увімкнення живлення?
 5. Для  чого призначена програма POST?
 6. Для чого призначена програма Setup?
 7. Які методи використовують для запису і модернізації BІOS у сучасних системних платах?
 8. Чи існує можливіть ураження BІOS вірусами?