Самостійна робота 21

Інструкція до самостійної роботи № 21

Тема:  Допоміжні пристрої ПК

 

Студенти  повинні знати:

 • класифікацію пристроїв виведення інформації;
 • структуру, склад, типи та принципи головних пристроїв;
 • допоміжні пристрої комп’ютера.

 

Студенти  повинні вміти:

 • проводити тестування та налагодження периферійних пристроїв;
 • визначати типи периферійних пристроїв;
 • проводити профілактичну роботу на периферійних пристроях.

 

План

 

1. Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.295-300
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.305-339

   

2. Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

 1. Вкажіть методи модернізації комп’ютера.
 2. Яких рекомендацій слід дотримуватись при модернізації ПК?
 3. Яких мінімальних вимог повинен відповідати сучасний ПК для забезпечення оптимальної роботи. Опишіть компоненти. Чому?