Самостійна робота 20

Інструкція до самостійної роботи № 20

Тема: Системи віртуальної реальності

 

Студенти  повинні знати:

 • класифікацію пристроїв виведення інформації;
 • структуру, склад, типи та принципи функціонування акустичної системи;
 • допоміжні пристрої комп’ютера .

 

Студенти  повинні вміти:

 • працювати з акустичною системою, визначати потрібне мультимедійне програмне забезпечення;
 • проводити тестування звукових карт та пристроїв;
 • проводити профілактичну роботу на периферійних пристроях.

 

План

 

1. Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.286-290
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.170-180

   

2. Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

 1. Які сучасні стандарти звукових плат вам відомі?
 2. Наведіть характеристики звукових плат.
 3. Які засоби використовуються для відтворення та запису звуку на ПЕОМ?
 4. Підключення накопичувачів для відтворення звуку.
 5. Як створюється об’ємне звучання?
 6. Що таке системи віртуальної реальності? Наведіть приклади (3-4 пристроя) та їх стислий опис.
 7. Поясніть принципи роботи Web-камери. Назвіть відомі вам застосування Web-камер.
 8. Охарактеризувати принцип роботи приймачів FM-  та TV- сигналів.
 9. Які засоби забезпечують приймання телепрограм на ПЕОМ?
 10. Наведіть частотні характеристики(дискретизація, рівень шуму).