Самостійна робота 19

Інструкція до самостійної роботи № 19

Тема: Дослідження характеристик пристроїв друку  ПК

 

Студенти  повинні знати:

 • класифікацію пристроїв виведення інформації;
 • структуру, склад, типи та принципи функціонування принтерів;
 • допоміжні пристрої комп’ютера .

Студенти  повинні вміти:

 • створювати кольорові зображення в друкувальних пристроях різного типу;
 • працювати з друкувальними пристроями, визначати потрібне мультимедійне програмне забезпечення;
 • проводити профілактичну роботу на периферійних пристроях.

 

План

 

   1. Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.252-257
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005. – с.233-263

    2. Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

1. Надати стислий опис пристроїв (3 принтера різних типів) .

2. Виконати порівняльну оцінку принтерів різних типів з огляду на такі критерії:

 • якість друку;
 • роздільна здатність;
 • передача кольору;
 • швидкодія;
 • шум;
 • вартісні характеристики;
 • вимоги до паперу й інших витратних матеріалів.

Результати аналізу оформити у вигляді зведеної таблиці.