Самостійна робота 18

Інструкція до самостійної роботи № 18

Тема: Компоненти пристоїв друку ПК

 

Студенти  повинні знати:

 • класифікацію пристроїв виведення інформації;
 • структуру, склад, типи та принципи функціонування принтерів;
 • допоміжні пристрої комп’ютера.

 

Студенти  повинні вміти:

 • створювати кольорові зображення в пристроях друку різного типу;
 • працювати з друкувальними пристроями, визначати потрібне мультимедійне програмне забезпечення; 
 • проводити профілактичну роботу на периферійних пристроях.

 

План

 

   1. Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.252-257
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.233-263

    2. Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

 1. Класифікація пристроївдруку.
 2. Механічні ударні пристрої друку.
 3. Лазерні принтери.
 4. LED-принтери.
 5. Струменеві принтери.
 6. Створення кольорових зображень на принтерах.
 7. За якими ознаками проводиться класифікація ПД?
 8. Як класифікуються ПД за принципом формування символів?
 9. Які принтери відносяться до групи безударних ПД?
 10. Охарактеризуйте основні характеристики барабанного і ромашкового ПД?
 11. Які основні переваги і недоліки матричного друку?
 12. Які методи формування крапель існують?
 13. Як формується зображення в лазерному принтері?
 14. Як формується зображення у світлодиодному принтері?