Самостійна робота 14

Інструкція до самостійної роботи № 14

Тема: Типи сканерів

Студенти  повинні знати:

 • класифікацію пристроїв введення інформації;
 • структуру, склад та принципи функціонування сканерів;
 • типи сканерів, їх призначення та характеристики.

 

Студенти  повинні вміти:

 • працювати з пристроєм оптичного введення інформації сканером;
 • дослідити роботу пристроїв введення інформації.

 

План

   1. Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006. – с.257-259
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.203-210

    2. Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

 

Питання:

 1. Які типи сканерів вам відомі? В чому їх особливість?
 2. Наведіть конструктивний склад планшетного сканера. Як працює планшетний сканер?
 3. Які інтерфейси використовують для зв’язку сканерів з системним блоком?
 4. Перерахуєте функціональні можливості OCR FineReader 6.0.
 5. Чи здатна OCR FineReader 6.0 розпізнати зображення тексту, що містить фрагменти на різних мовах?
 6. Чи розпізнають оптичні системи розпізнавання рукописний текст?
 7. Поясните процедуру перенесення фрагмента розпізнаного тексту в MS Word.