Самостійна робота 13

Інструкція до самостійної роботи № 13

Тема: Типи маніпуляторів

 

Студенти  повинні знати:

  • класифікацію пристроїв введення інформації;
  • структуру, склад та принципи функціонування маніпуляторів;
  • типи маніпуляторів, їх призначення та характеристики.

 

Студенти  повинні вміти:

  • працювати з пристроєм введення інформації маніпулятором;
  • дослідити роботу пристроїв введення інформації.

План

   1. Рекомендована література:

  1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
  2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.174-185
  3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.189-201

    2. Завдання до самостійної роботи

  1. Опрацювати рекомендовану літературу.
  2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

1. Які типи маніпулятора «миша » вам відомі? В чому їх особливість?

2. Перерахуйте складові пристроя маніпулятора миши.

3. Опишіть фізичний пристрій маніпулятора «джойстик»?

4. Опишіть фізичний пристрій маніпулятора «трекбол»?

5. Опишіть фізичний пристрій маніпулятора «сенсорна панель»?

6. Опишіть фізичний пристрій маніпулятора «сдиджитайзер»?

7. Опишіть фізичний пристрій маніпулятора «графічний планшет»?