Самостійна робота 12

Інструкція до самостійної роботи № 12

Тема: Технологія клавіатур

Студенти  повинні знати:

  • класифікацію пристроїв введення інформації;
  • структуру, склад та принципи функціонування клавіатури;
  • типи клавіш, їх функціональне призначення;

 

Студенти  повинні вміти:

  • працювати з пристроєм введення інформації клавіатури;
  • дослідити роботу пристроїв введення інформації.

План

   1. Рекомендована література:

  1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
  2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.171-174
  3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.184-189

    2. Завдання до самостійної роботи

  1. Опрацювати рекомендовану літературу.
  2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

1. Які пристрої і інтерфейси є системними засобами вводу/виводу?

2. У чому полягає відмінність між паралельними і послідовними інтерфейсами?

3. Перерахуйте паралельні інтерфейси, які використовуються у ІВМ-подібних

    ПЕОМ. Поясніть їх призначення.

4. Перерахуйте послідовні інтерфейси, які використовуються у ІВМ-подібних

    ПЕОМ. Поясніть їх призначення.

5. На яких фізичних принципах ґрунтується робота клавіатур різних конструкцій?

6. Опишіть основні групи клавіш на клавіатурі.