Самостійна робота 1

Інструкція до самостійної роботи № 1

Тема: Історія розвитку комп’ютерної техніки

 

Студенти  повинні знати:

 • історію створення перших комп’ютерів;
 • історію створення перших периферійних пристроїв;
 • логічну структуру комп’ютера;

 

Студенти  повинні вміти:

 • визначати апаратне забезпечення обчислювальної техніки;
 • визначати програмне забезпечення обчислювальної техніки.

 

План

1 Рекомендована література:

 1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.6-18
 3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005. – с.13-20

2 Завдання до самостійної роботи

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.
 2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

 1. Ким і коли створено перший механічний обчислювальний пристрій?
 2. Які компоненти мала аналітична машина Беббіджа і які технічні засоби використовувалися для її реалізації?
 3. Чому праці з двійкової системичислення Лейбніца і Буля стали теоретичною основою створення комп'ютера?
 4. Які обчислювальні пристрої і в яких країнах можна назвати першими комп'ютерами?
 5. Які основні принципи покладено в основу проектування комп'ютерів серії ІВМ/360?
 6. Які основні компоненти комп'ютера визначено в архітектурі фон Неймана?
 7. Які основні принципи функціонування були визначені фон Нейманом для комп'ютера?
 8. Яка взаємозалежність існує між апаратним і програмним забезпеченнями?